ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

Référence

Désignation de l’article

A21

R143--FV

A72C11925

R142--FV

A773420

702-1520

702-1215

P24

500793

270P-26

270P-20

290P-26

290P-20

A851215

A853419

A85125

A83119

A71125

A9034

A9012--FV

A711215

A713415

J119

J219

A23

432831

A74B3434

A74341

A72B

2299P1240

18410

18408

432708

432690

A1319

A1315

431247

A14

431189

NRAF-26

NRAF-20

NRAF-15

404673

431114

432351

A22

432757

432740

RACPP001--FV

20606000

20506000

4009+4149--FV

3032810205000-

3032810154200-

06AFL-33

3032810103500-

3032790543500-

3032800005000-

3032820005000-

06CFA-80

06CFA-66

06CFA-50

06CFA-40

06CFA-33

06CFA-26

06CFA-20

06CFA-15

06CFI-40

06CFI-33

06CFI-26

06CFI-20

06CFL-50

06CFL-33

06CMA-80

06CMA-50

06CMA-15

06CMI-40

06CMI-33

06CBA-80

06CBA-66

06CBA-33

06AFA-80

06AFA-66

06AFA-50

06AFA-40

06AFA-33

06AFA-26

06AFA-20

06AFI-50

06AFI-40

06AFI-26

06AFI-20

06AFI-15

06AMA-80

06AMA-50

06AMI-40

06AMI-26

06CCA-66

06CCA-33

06CCA-26

06CCI-33

06CCI-15

06ACA-66

06ACA-50

06ACA-40

06ACA-26

06ACA-20

06ACI-40

06ACI-33

06ACI-26

06ACI-20

06ACI-15

080FAV-100

080FAV-80

080FAV-66

080FAV-50

080FAV-40

080FAV-33

080FAV-26

080FAV-20

RACCDIV001--FV

080FA-100

080FA-80

080FA-66

080FA-50

080FA-40

080FA-33

080FA-26

080FA-20

9337

06ABI-50

06ABI-26

080MAV-100

080MAV-80

080MAV-66

080MAV-50

080MAV-40

080MAV-33

080MAV-20

9410

9411

080MA-100

080MA-80

080MA-66

080MA-50

080MA-40

080MA-33

080MA-26

080MA-20

ST960404049--FV

ST96032--FV

080BS-100

080BS-80

080BS-65

080BS-50

080RA-6550

080RA-6540

080RA-5040

RACCDIV002--FV

4194

4332

RACCDIV003--FV

5054

080BA-100

080BA-80

080BA-65

080BA-50

080BA-40

080BA-32

080BA-25

080BA-20

4165

20837

20836

20835

080CA-5051

080CA-4040

080CA-33

080CA-26

080CA-20

080RA-1008

080RA-1006

080RA-1005

080RA-8065

080RA-8050

080CA-100

3258

080CA-102

080CA-80

080CA-8081

080CA-8076

080CA-66

080CA-6665

080CA-50

IC936205

IC936204

2900I-50

2900I-40

2900I-33

2900I-26

2900I-20

I1206004

2900I-15

I1206003

2900I-12

2900I-8

2900I-5

2535I-50100

2540I-40200

2535I-40100

2540I-33200

2535I-33100

2540I-26200

2535I-20100

2540I-15200

2535I-15100

2530I-15

2535I-12100

2530I-12

2535I-8100

2530I-8

2343I-40

2343I-26

2920I-80

2920I-50

2920I-40

2920I-33

2920I-26

2920I-20

2920I-15

2920I-12

2920I-8

2920I-5

2130I-50

2130I-40

2130I-33

2130I-26

2130I-20

2130I-15

2130I-12

2130I-8

2130I-5

2290I-50

2290I-40

2290I-33

2290I-26

2290I-20

2290I-15

2290I-12

2290I-8

2241I-6650

2241I-5040

2241I-5033

2241I-4033

2241I-4026

2241I-3326

2241I-3320

2241I-2620

2241I-2615

2241I-2015

2241I-2012

2241I-1512

2241I-158

2241I-128

2241I-85

2280I-50

2280I-40

2280I-33

2280I-26

2280I-20

2280I-15

2280I-12

2280I-8

2280I-5

2275I-40

2275I-33

2275I-26

2275I-20

2275I-15

2275I-12

2275I-8

2275I-5--FV

2300I-50

2300I-40

2300I-26

2300I-20

2300I-15

2300I-12

2300I-8

2282I-8

2710I-50

2710I-40

2710I-33

2710I-26

2710I-20

2710I-15

2710I-12

2710I-8

2342I-26

2342I-12

2342I-8

2030001

2340I-50

2340I-40

2340I-26

2340I-20

2340I-15

2340I-12

2340I-8

2341I-50

2341I-40

2341I-33

2341I-26

2341I-20

2341I-15

2341I-12

2341I-8

2033007

2033006

2033005

2033004

2033003

2240I-5040

2240I-5033

2240I-4033

2240I-4026

2240I-3326

2240I-2620

2240I-2615

2240I-2015

2240I-2012

2240I-1512

2240I-158

2240I-85

2245I-4026

2245I-3326

2245I-2620

2245I-2015

2245I-2012

2245I-1512

2245I-158

2245I-128

2245I-85

1010-80

1010-50

1010-40

1010-33

1010-26

1010-20

1010-15

1010-12

1010-8

FS1-1230

FS1-1530

LRI-1

LRI-2

LRI-3

LRI-4

LRI-5

LRI-6

8001480001500-

2004580002600-

1015DEC-12

2004960002600-

2004960002000-

2004960001500-

1030-20

1030-15

381040

1026-12

5005408001500-

5005408002000-

5005526151XXX--FV

5005230001500-

5005230002000-

5005230002600-

5005416161500-

5005416162000-

5005418001600-

5005418002000-

5005507202000-

910FFC-15

910-20

1707120

950-15

950-20

950-25

100140

100103

100391

100144

100128

100129

100132

100108

100107

100233

100105

100143

100104

100102

100236

100246

100372

100373

10020256

10020270

10020275

100186--FV

080CP-5055

10020490--FV

TA034--FV

MANODIV001--FV

PC-40

MANODIV002--FV

PCR-63

PC-63

MANODIV003--FV

MANODIV004--FV

MANODIV005--FV

M40VP-6

M40AP-10

M40AP-12

M40VIR-12

M40AP-40

M40VP-6

MT80V-4

MANODIV006--FV

E-63

CX-63

MG63AI-25

MG63VI-25

MG63AI-40

MG63VI-40

MG63AI-60

MG63VI-60

MG63AI-100

MG63VI-100

MG63AI-160

MG63VI-160

MG63AI-250

MG63VI-250

MG63AI-400

MG63VI-400

MG63AI-600

MG63VI-600

MANODIV007--FV

MG63AI-1+0

MG63VI-1+0

MG63AI-1+1.5

MG63VI-1+1.5

MG63AI-1

MG63VI-1

MG63AI-1.6

MG63VI-1.6

M63VI-1.6

MG63AI-2.5

MG63VI-2.5

M63VI-2.5

MG63AI-4

MG63VI-4

MG63AI-6

MG63VI-6

MG63AI-10

MG63VI-10

MG63AI-16

MG63VI-16

M40AP-25

M40AP-16

M40AP-6

M40VP-6

M50AP1-16

M40AP-160

M40VP-160

M40AP-250

M40VP-250

M50AP1-1+0

M50VP1-1+0

M50AP1-1

M50VP1-1--FV

M50AP1-1.6

M50VP1-1.6

M50AP1-2.5

M50VP1-2.5

M50AP1-4

M50VP1-4

M50AP1-6

M50VP1-6

M50AP1-10

M50VP1-10

M50AP1-12

M50VP1-12

M50AP1-16

M50VP1-16

M50AP1-25

M50VP1-25

M50AP1-40

M50VP1-40

M40AP-1+0

M40VP-1+0

M40AP-1

M40VP-1

M40AP-1.6

M40VP-1.6

M40AP-2.5

M40VP-2.5

M40AP-4

M40VP-4

M40AP-6

M40VP-6

M40AP-10

M40VP-10

M40AP-12

M40VP-12

M40AP-16

M40VP-16

M40AP-25

M40VP-25

M40AP-40

M40VP-40

M40AP-60

M40VP-60

M40AP-100

M40VP-100

3147

3148

3145

2477

2174

1977

3146

ST960XXX

2366

6000

6001

6002

6003

6004

6005

6006

6007

6008

6014

6015

6016

6017

6018

5561

5571

1593

BP35M26/34V--FV

7360

7350

7500

POKXXX

535BT-50

291-50

291-20

N2824

101Y-3326

101Y-2620

101Y-2015

101Y-1512

29333

2002811052000-

C591234

R41B34

R41B12

D26SC38

D26DC38

912-12

29614

726T-33

103VL-26

103VL-20

103VL-15

103VL-12

103VL-8

556008

556007

556006

556005

556004

60-50

60-40

60-33

60-26

60-20

60-15

100P-2020-C

100P-1520-C

200CE-1215

100P-2633

100P-2026

100P-2020

100P-1520

607-8

607-12

607-15

607-20

607-26

607-33

607-40

607-50

520-100

520-80

520-66

520-50

520-40

520-33

520-26

520-20

520-15

520-12

500-100

500-80

500-66

500-50

500-40

500-33

500-26

500-20

500-15

500-12

500-8

530-100

530-80

530-66

530-50

530-40

530-33

530-26

530-20

530-15

530-12

510-100

510-80

510-66

510-50

510-40

510-33

510-26

510-20

510-15

600-66

600-50

600-40

600-33

600-26

600-20

600-15

600-12

600-8

RS12

480-40--FV

10182

920

LRG-1

LRG-2

LRG-3

LRG-4

LRG-5

LRG-6

106ZL-1

106ZL-2

106ZL-3

106ZL-4

106ZL-5

106ZL-6

101DEC-50

101DEC-40

101DEC-33

101DEC-26

101DEC-20

101DEC-15

101DEC-12

101DEC-8

215-100

215-80

215-66

215-50

215-40

215-33

215-26

215-20

215-15

215-12

215-8

544006

544005

549005

549004

204PG-50

204PG-40

204PG-33

204PG-26

204PG-20

204PG-15

29393

VS101204

102MF-15

102MF-12

102MF-8

102MF-5

VS101104

102FF-15

102FF-12

102FF-8

102FF-5

0101N209

0101N208

0101N207

0101N206

0101N205

0101N204

0101N203

0101N202

205P-26

205P-20

205P-15

205P-12

205P-8

203P-26

203P-20

203P-15

203P-12

203P-8

204P-26

204P-20

204P-15

204P-12

204P-8

203-50

203-40

203-33

203-26

203-20

203-15

203-12

203-8

205-50

205-40

205-33

205-26

205-20

205-15

205-12

205-8

204-100

204-80

204-66

204-50

204-40

204-33

204-26

204-20

204-15

204-12

204-8

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

FTTA034--FV

5872--FV

CRRA50004-FV

FT18212--FV

241P-5033

92P-26

54080015--FV

587350--FV

CR3281--FV

R7B

9810401

A798

A7910

A7912

A7915

A7920

A7926

A7933

A7940

A7950

A788

3005180001000-

A7812

A7815

A7820

A7826

A7840

A7850

J115

04A-1615

04F-1215

04F-1415

04M-1215

04M-1415

04CF-1215

04CF-1415

04CF-1615

04TF-1215

04TF-1415

04TF-1615

3032580003400-

3035120001200-

3035120003400-

3035100001900-

3035100002500-

2005270001900-

CRJFT3812ZS--FV

CRJFT3816ZS--FV

CRJFT1219ZS--FV

CRJFT3419ZS--FV

710FT-5050

710FT-4040

710FT-3337

710FT-3335

710FT-3332

710FT-2630

710FT-2625

710FT-2022

710FT-2020

710FT-1518

710FT-1515

710FT-1513

710FT-1510

710FT-1213

710FT-810

710M-1001

710M-8080

710M-8075

710M-6670

710M-6663

710M-5052

710M-5050

710M-4050

710M-4045

710M-4042

710M-4040

710M-4038

710M-3340

710M-3337

710M-3335

710M-3332

710M-3330

710M-2630

710M-2627

710M-2625

710M-2620

710M-2025

710M-2022

710M-2020

710M-1520

710M-1518

710M-1516

710M-1515

710M-1513

710M-1510

710M-1215

710M-1213

710M-1210

710M-813

710M-810

710M-88

710M-86

710M-510

710M-58

710M-56

071G-20

071G-23

071G-26

071G-29

071G-32

071G-36

071G-38

07CAP-8

07CAP-9

07CAP-11

07CAP-13

07CAP-16

07CAP-19

07CAP-22

07CAP-25

07CAP-30

07BA-1

5748

070JRG-1

070JN-1

070JP-1

07MAP-8

07MAP-12

07MAP-15

07MAP-20

07MAP-26

07MAP-33

07FAP-8

07FAP-12

07FAP-15

07FAP-20

07FAP-26

07FAP-33

070F-1

800U-20

800U-21--FV

800U-25

800U-25

800U-32

800U-34--FV

800U-40

800U-50

800U-63

800T-25

800T-27--FV

800TF-2015

800TF-2520

800TF-3226

R85BT12

R85BT34

R85BT1

R85BT114

R85BT112

800F-2520

800M-2015

800M-2020

800M-2115--FV

800M-2515

800M-2520

800M-2526

800M-3220

800M-3226

800M-3426--FV

800M-4033

800M-4040

800M-5040

800M-6350

800F-2015

800F-2115--FV

800F-2720--FV

800F-3220

800F-3226

800F-3426--FV

800F-4026

800F-4033

800F-4040

800F-5040

800F-6350

800C-20

800C-25

800C-32

800C-40

800CF-2015

800CF-2520

800CF-3226

800CF-4033

800A-25

8N3

8N4

8N5

8N6

8N7

8N8

A8012

A8015

A8020

A8026

341L-12

341L-15

341L-20

D353420

D353418

D351216

D351214

D351212

D351210

D35128

D353814

D353812

D353810

D351410

D35148

D35146

D35B122

D35B3420

D35B3418

D35B1216

D35B1214

D35B1212

D35B1210

D35B128

D35B3814

D35B3812

D35B3810

D361212

D36B128

341L-26

D11122

R6911

R69F3434

R693434

R69F11

R69341

R69134

R693412

R691238

342L-15

HFE1212

HMF1212

HMF1216

HFE1216

HMF1220

D192

D19112

D19114

D191

D1934

D1912

D1938

D1914

D1918

D19B2

D19B112

D19B114

D19B1

D19B34

D19B12

D19B38

D19B14

R7738

R7712

D15T134

D15T1418

R66125

D36B2018

R5334

341L-26

341L-20

341L-15

D3218

R69134

D15T3412

D15T134

D15T1141

D25P3450

D16B11234

R5314

D18B1121

D15T2112

D15T1418

D15T3814

D15T1238

245L-5040

245L-5026

D17B112114

D17B1121

D17B1141

D17B11234

D17B11434

D17B134

D17B112

D17B138

D17B3412

D17B3438

D17B1238

D17B1214

D17B1218

D17B3814

D17B1418

D17B3818

D152

D18B2122

D18B2112

D15112

D18B112114

D18B11234

D18B1141

D151

D18B134

D18B112

D18B3412

D18B3438

D18B3414

D18B3814

D18B1238

D18B1214

D18B1218

D18B1418

D18B3818

240L-128

D101214

D103416

310-1540

310-1520

D25P1275

310-1530

310-1510

310-2030

310-2015

310-2010

310-2020

310-2029

310-2025

310-2050

CRF38

CRF12

CRF34

CRF1

R532

R531

R541

R5434

R5412

R5438

R5414

R53B2

R53B1

R53B34

R53B12

R53B38

R53B14

R50B1

R50B34

R50B12

R50B38

R50B14

D1112

D111112

D111114

D1111

D11134

D11112

D11138

D11114

D11118

BF112

BF114

BF1

BF34

BF12

BF38

BF14

D37122

D38146

D381216

D38148

D36B1210

D38122

D381214

D381212

D383812

D383810

D383418

D162

D16112

D16114

D161

D1634

D1612

D1638

D1614

D1618

D172

D12112

D12114

D121

D1234

D1212

D1238

D1214

D1718

D381212

D383416

D36B108

D36B148

D36B128

D36T1214

D36B1412

D36B1210

D35B1216

D36122

D363416

D363810

D361214

D373810

D371214

D36T1212

D36T3812

D36T186

D36T146

D375816

D371216

D373416

D373418

D371212

D37146

D37186

D37148

D373812

303CA035

303CA022

303CA017

303CA016

303CA015

303BA062

303CA031

303BA057

303CA029

303VU012

303VU011

303BA054

303VU008

303BA053

303VU006

303BA052

303CA003

303CA002

 

1701008*LANCE RACCORD RAPIDE

1701009*LANCE MULTIJET DIA 19 20/27

1701010*LANCE ARROSAGE RACC CONI 1" 19/25

1701011*LANCE MULTIJET

1701012*RACCORD PTR FEMELLE 3/4 TUYAU 20

1701013*LANCE ARROSAGE RACC. 15 À 20 MM

1701014*LANCE ARROSAGE RACC.12 À 15 MM

1701015*BEC "POIGNEE" 3/4 AERATEUR L 200

1701016*Brise jet rotule flexibe 15cm bli.166

1801001*MANCHON HEXAGONAL F/F 1" EN POLYPROPYLÈNE À VISSER

1801002*MANCHON HEXAGONAL F/F 3/4" EN POLYPROPYLÈNE À VISSER

1801003*BOUCHON MÂLE POLYPRO À VISSER 1''

1801004*BOUCHON MÂLE POLYPRO À VISSER 3/4''

1801005*DOUILLE FIL 15-1/2

1801006*DOUILLE FIL 19-3/4

1801007*DOUILLE FIL 25-1"

1801008*RACC ARROSAGE 2P MOLETE 1" 19

1801009*RACCORD ARROSAGE 3 PIECES 1" 25

1801010*RACCORD TOURNANT 3/4 15 x 19

1801011*RACCORD TOURNANT 1/12 15 x 19

1801012*RACCORD ARROSAGE 3 PIECES 1/2 15

1801013*RACCORD ARROSAGE 3 PIECES 3/4 15

1801014*JONCTION Y 19

1801015*JONCTION Y 19 AVEC ECROU MOBILE

1801016*Y RAPIDE ARROSAGE AVEC MINI ROBINET

1801017*Sélecteur 2 circuits y 3/4 vrac 55255t

1801018*ROB ARROSAGE 3/4 3/4 TETE 1/2

1801019*ROB ARROSAGE  3/4 1"

1801020*PISTOLET D'ARROSAGE 3/4

1802001*KIT PIECES DE RECHANGE

1802002*RACCORD REPARATEUR 16/19 BI-MATIERE

1802003*RACCORD REPARATEUR 12/15 BI-MATIERE

1802004*Réparateur laiton autom.19mm 55019t vrac

1802005*Réparateur laiton autom.15mm 55018t vrac

1802006*ADAPTATEUR RAPIDE ARROSAGE TUYAU D19

1802007*ADAPTATEUR RAPIDE ARROSAGE TUYAU D15

1802008*Coupleur abs rapide vrac 55210t

1802009*JONCTION RAPIDE ARROSAGE

1802013*Asperseur laiton carte 55701c

1803001*NEZ DE ROBINET LAITON AUTOMATIQUE FEMELLE 1"

1803002*RACCORD RAPIDE ARROSAGE FEMELLE 3/4

1803003*RACCORD RAPIDE ARROSAGE FEMELLE 1/2

1803004*Nez robinet autom.15x21-20x27 abs sc 55220c

1803005*Adaptateur male abs automatique 20x27 vrac 55218t

1803006*Raccord dérivation y vrac 55219t

1803007*Y RAPIDE ARROSAGE

1803008*Réparateur abs 19mm vrac 55212t

1803009*Réparateur abs 15mm vrac 55211t

1803010*RACCORD FIN DE TUYAU 25MM

1803011*RACCORD FIN DE TUYAU 19MM

1803012*RAC.FIN TUYAU-(12,5&15)MM

4200007*RACC. SYM D152 A DOUILLE + BOUCHON AVEC VERROU DN150

4200008*ADAPTATEUR FEMELLE 2"  FONTE MALLEABLE GALVA

4200009*ADAPTATEUR FEMELLE 1"1/2  FONTE MALLEABLE GALVA

4200010*ADAPTATEUR FEMELLE 1"1/4 LAITON

4200011*ADAPTATEUR FEMELLE 1"  FONTE MALLEABLE GALVA

4200012*COUPLEUR MALE 1"1/4  FONTE MALLEABLE GALVA

4200013*ADAPTATEUR 2" CANNELE FONTE MALLEABLE GALVA

4200014*COUPLEUR 2" CANNELE FONTE MALLEABLE GALVA

4201004*COUPLEUR FEMELLE 3" ALUMINIUM

4201005*COUPLEUR FEMELLE 2"1/2 ALUMINIUM

4201006*COUPLEUR FEMELLE 2" ALUMINIUM

4201007*COUPLEUR FEMELLE 1"1/2 ALUMINIUM

4201008*COUPLEUR FEMELLE 1"1/4 ALUMINIUM

4201009*COUPLEUR FEMELLE 1" ALUMINIUM

4201010*COUPLEUR FEMELLE 3/4" ALUMINIUM

4201011*COUPLEUR FEMELLE 1/2" ALUMINIUM

4201012*COUPLEUR FEMELLE 1"1/2 INOX

4201013*COUPLEUR FEMELLE 1"1/4 INOX

4201014*COUPLEUR FEMELLE 1" INOX

4201015*COUPLEUR FEMELLE 3/4" INOX

4201016*COUPLEUR FEMELLE 2" LAITON

4201017*COUPLEUR FEMELLE 1"1/4 LAITON

4201018*COUPLEUR MALE 3" ALUMINIUM

4201019*COUPLEUR MALE 2" ALUMINIUM

4201020*COUPLEUR MALE 1/2" ALUMINIUM

4201021*COUPLEUR MALE 1"1/2 INOX

4201022*COUPLEUR MALE 1"1/4 INOX

4201023*COUPLEUR BOUCHON 3" ALUMINIUM

4201024*COUPLEUR BOUCHON 2"1/2 ALUMINIUM

4201025*COUPLEUR BOUCHON 1"1/4 ALUMINIUM

4202003*ADAPTATEUR FEMELLE 3" ALUMINIUM

4202004*ADAPTATEUR FEMELLE 2"1/2 ALUMINIUM

4202005*ADAPTATEUR FEMELLE 2" ALUMINIUM

4202006*ADAPTATEUR FEMELLE 1"1/2 ALUMINIUM

4202007*ADAPTATEUR FEMELLE 1"1/4 ALUMINIUM

4202008*ADAPTATEUR FEMELLE 1" ALUMINIUM

4202009*ADAPTATEUR FEMELLE 3/4" ALUMINIUM

4202010*ADAPTATEUR FEMELLE 2" INOX

4202011*ADAPTATEUR FEMELLE 1"1/2 INOX

4202012*ADAPTATEUR FEMELLE 1" INOX

4202013*ADAPTATEUR FEMELLE 3/4" INOX

4202014*ADAPTATEUR FEMELLE 1/2" INOX

4202015*ADAPTATEUR MALE 3" ALUMINIUM

4202016*ADAPTATEUR MALE 2" ALUMINIUM

4202017*ADAPTATEUR MALE 1"1/2 INOX

4202017*ADAPTATEUR MALE 1" INOX

4202018*COUPLEUR 2"1/2 ALUMINIUM CANNELE

4202019*COUPLEUR 1"1/4 ALUMINIUM CANNELE

4202020*COUPLEUR 1" ALUMINIUM CANNELE

4202021*COUPLEUR 1"1/4 INOX CANNELE

4202023*COUPLEUR 1/2" INOX CANNELE

4202024*ADAPTATEUR 2"1/2 ALUMINIUM CANNELE

4202025*ADAPTATEUR 2" ALUMINIUM CANNELE

4202026*ADAPTATEUR 1"1/2 ALUMINIUM CANNELE

4202027*ADAPTATEUR 1" ALUMINIUM CANNELE

4202028*ADAPTATEUR 3/4" ALUMINIUM CANNELE

4202029*ADAPTATEUR 1"1/2 INOX CANNELE

4202030*ADAPTATEUR 1"1/4 INOX CANNELE

4202031*ADAPTATEUR 1" INOX CANNELE

4202032*ADAPTATEUR 3/4" INOX CANNELE

4202033*ADAPTATEUR 1/2" INOX CANNELE

4203003*RACC.SYM.FEM.ALPAX 4"+ VERROU

4203004*RACC.SYM.FEM.ALPAX 3"+ VERROU

4203005*RACC.SYM.FEM.ALPAX 2"1/2 + VERROU

4203006*RACC.SYM.FEM.ALPAX 2" +VERROU

4203007*RACC.SYM.FEM.ALPAX 1"1/2 + VERROU

4203008*RACC.SYM.FEM.ALPAX 1"1/4 + VERROU

4203009*RACC.SYM.FEM.ALPAX 1"+ VERROU

4203010*RACC.SYM.FEM.ALPAX 3/4"+VERROU

4203011*RACC.SYM.FEM.D100 TARAUDEE F D125

4203012*RACC.SYM.FEM.ALPAX 4"

4203013*RACC.SYM.FEM.ALPAX 3"

4203014*RACC.SYM.FEM.ALPAX 2"1/2

4203015*RACC.SYM.FEM.ALPAX 2"

4203016*RACC.SYM.FEM.ALPAX 1"1/2

4203017*RACC.SYM.FEM.ALPAX 1"1/4

4203018*RACC.SYM.FEM.ALPAX 1"

4203019*RACC.SYM.FEM.ALPAX 3/4"

4203020*DEMI RACC. ECROU TOURN 75 F2"1/2 BSP

4203021*ADAPTATEUR BOUCHON 2" INOX

4203022*ADAPTATEUR BOUCHON 1" INOX

4204006*RACC.SYM. MALE ALPAX 4" + VERROU

4204007*RACC.SYM. MALE ALPAX 3" + VERROU

4204008*RACC.SYM. MALE ALPAX 2"1/2 +VERROU

4204009*RACC.SYM.MALE ALPAX 2" + VERROU

4204010*RACC.SYM.MALE ALPAX 1"1/2 +VERROU

4204011*RACC.SYM.MALE ALPAX 1"1/4 +VERROU

4204012*RACC.SYM.MALE ALPAX 3/4" + VERROU

4204013*DEMI RACC. 80 VERROU + BSP MALE 3"

4204014*DEMI RACC. 80 VERROU + BSP FEM. 3"

4204015*RACC.SYM.MALE ALPAX 4"

4204016*RACC.SYM.MALE ALPAX 3"

4204017*RACC.SYM.MALE ALPAX 2"1/2

4204018*RACC.SYM.MALE ALPAX 2"

4204019*RACC.SYM.MALE ALPAX 1"1/2

4204020*RACC.SYM.MALE ALPAX 1"1/4

4204021*RACC.SYM.MALE ALPAX 1"

4204022*RACC.SYM.MALE ALPAX 3/4"

4204023*EMBOUT ACIER 40 40/49

4204024*EMBOUT ACIER 32

4204025*BOUCHON SIMPLIFIE ALPAX 4"

4204026*BOUCHON SIMPLIFIE ALPAX 3"

4204027*BOUCHON SIMPLIFIE ALPAX 2"1/2

4204028*BOUCHON SIMPLIFIE ALPAX 2"

4205007*REDUCTION SYM.ALPAX 65 X 50

4205008*REDUCTION SYM.ALPAX 65 X 40

4205009*REDUCTION SYM.ALPAX 50 X 40

4205010*RACC.SYM 2 1/2 + DOUILLE LAITON 70

4205011*DEMI RACC. SS COQ 2"M BSP

4205012*RACC.SYM BRONZE 80X65

4205013*RACC. STORZ /GUILLEMIN 65X80

4205014*RACC. STORZ /GUILLEMIN 65X65

4205015*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 4"

4205016*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 3"

4205017*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 2"1/2

4205018*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 2"

4205019*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 1"1/2

4205020*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 1"1/4

4205021*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 1"

4205022*BOUCHON SYMETRIQUE ALPAX 3/4"

4205023*BOUCHON PLAT ALU 50

4205024*BOUCHON PLAT PP 80

4205025*BOUCHON PLAT PP 50

4205026*BOUCHON PLAT PP 40

4206001*RACC.SYM.ALPAX 2" ANNELE 51

4206002*RACC.SYM.ALPAX 1"1/2 ANNELE 40

4206003*RACC.SYM.ALPAX 1"1/4 ANNELE 35

4206004*RACC.SYM.ALPAX 1" ANNELE 30

4206005*RACC.SYM.ALPAX 3/4" ANNELE 25

4206006*REDUCTION SYM.ALPAX 100 X 80

4206007*REDUCTION SYM.ALPAX 100 X 65

4206008*REDUCTION SYM.ALPAX 100 X 50

4206009*REDUCTION SYM.ALPAX 80 X 65

4206010*REDUCTION SYM.ALPAX 80 X 50

4207001*RACC.SYM.ALPAX 4" ANNELE 110

4207002*RACC.SYM.ALPAX 4" ANNELE 105

4207003*RACC.SYM.ALPAX 4" ANNELE 102

4207004*RACC.SYM.ALPAX 3" ANNELE 90

4207005*RACC.SYM.ALPAX 3" ANNELE 81

4207006*RACC.SYM.ALPAX 3" ANNELE 76

4207007*RACC.SYM.ALPAX 2"1/2 ANNELE 70

4207008*RACC.SYM.ALPAX 2"1/2 ANNELE 65

4207009*RACC.SYM. ALPAX 2" ANNELE 55

4301001*COURBE À SOUDER 90° INOX 316L AISI EP 2mm Tube 33.7 DN25

4301002*COURBE À SOUDER 90° INOX 316L AISI EP 2mm Tube 26.9 DN20

4301003*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 2"

4301004*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1"1/2

4301005*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1"1/4

4301006*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1"

4301007*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 3/4"

4301008*COUDE 45° FEMELLE / FEMELLE   3/4" (20-27) INOX 316

 

4301009*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1/2"

4301010*COUDE 45° FEMELLE / FEMELLE  1/2" (15-21) INOX 316

4301011*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 3/8"

4301012*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1/4"

4301013*COUDE 90° INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1/8"

4301014*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 2" X 100MM

4301015*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1"1/2 X 200MM

4301016*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1"1/2 X 100MM

4301017*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1"1/4 X 200MM

4301018*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1"1/4 X 100MM

4301019*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1" X 200MM

4301020*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 3/4" X 100MM

4301021*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1/2" X 200MM

4301022*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1/2" X 100MM

4301023*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1/2" X 60MM

4301024*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 3/8" X 100MM

4301025*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 3/8" X 40MM

4301026*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1/4" X 100MM

4301027*MAMELON-TUBE INOX MÂLE/MÂLE 1/4" X 40MM

4302001*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE BW/BW 1"1/2

4302002*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE BW/BW 1"

4302003*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 3"

4302004*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 2"

4302005*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1"1/2

4302006*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1"1/4

4302007*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1"

4302008*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 3/4"

4302009*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1/2"

4302010*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 3/8"

4302011*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1/4"

4302012*COUDE 90° INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1/8"

4302013*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 2"

4302014*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 1"1/2

4302015*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 1"1/4

4302016*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 1"

4302017*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 3/4"

4302018*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 1/2"

4302019*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 3/8"

4302020*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 1/4"

4302021*TÉ EGAL INOX 316 F X F X F 1/8"

4302022*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 2"

4302023*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 1"1/2

4302024*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 1"1/4

4302025*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 1"

4302026*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 3/4"

4302027*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 1/2"

4302028*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 3/8"

4302029*BOUCHON CARRÉ INOX 316 MÂLE 1/4"

4303001*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 2"1/2 X 2"

4303002*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 2" X 1"1/2

4303003*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 2" X 1"1/4

4303004*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1"1/2 X 1"1/4

4303005*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1"1/2 X 1"

4303006*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1"1/4 X 1"

4303007*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1"1/4 X 3/4"

4303008*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1" X 3/4"

4303009*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1" X 1/2"

4303010*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 3/4" X 1/2"

4303011*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 3/4" X 3/8"

4303012*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1/2" X 3/8"

4303013*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1/2" X 1/4"

4303014*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 3/8" X 1/4"

4303015*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/FEMELLE 1/4" X 1/8"

4303016*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 2"

4303017*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 1"1/2

4303018*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 1"1/4

4303019*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 1"

4303020*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 3/4"

4303021*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 1/2"

4303022*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 3/8"

4303023*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 1/4"

4303024*MAMELON INOX 316 MÂLE/MÂLE 1/8"

4303025*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 1"1/2

4303026*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 1"1/4

4303027*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 1"

4303028*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 3/4"

4303029*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 1/2"

4303030*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 3/8"

4303031*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 1/4"

4303032*MANCHON LISSE INOX FEMELLE/FEMELLE 1/8"

4303033*BOUCHON HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 2"

4303034*BOUCHON HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 1"1/2

4303035*BOUCHON HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 1"

4303036*BOUCHON HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 3/4"

4303037*BOUCHON HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 1/2"

4303038*BOUCHON HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 3/8"

4303039*BOUCHON HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 1/4"

4303040*ECROU HEXAGONAL INOX 316 FEMELLE 1/4"

4304001*EMBOUT INOX 316 CANNELÉ MÂLE 2" X 51MM

4304002*EMBOUT INOX 316 CANNELÉ MÂLE 1"1/2 X 41MM

4304003*EMBOUT INOX 316 CANNELÉ MÂLE 1"1/4 X 33MM

4304004*EMBOUT INOX 316 CANNELÉ MÂLE 1" X 26MM

4304005*EMBOUT INOX 316 CANNELÉ MÂLE 3/4" X 20MM

4304006*EMBOUT INOX 316 CANNELÉ MÂLE 1/2" X 14MM

4304007*EMBOUT INOX 316 CANNELÉ MÂLE 3/8" X 10MM

4304008*EMB.CANNELE INOX 316 MALE 1/4" * 8

4304009*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/MÂLE 1"

4304010*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/MÂLE 3/8"

4304011*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/MÂLE 1/4"

4304012*RI 2030 1/8 MALEMON HEX

4304013*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE FEM/FEM.2"

4304014*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE FEM/FEM.1"1/2

4304015*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE FEM/FEM.1"

4304016*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE FEM/FEM.3/4"

4304017*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE FEM/FEM.1/2"

4304018*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE FEM/FEM.3/8"

4304019*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE FEM/FEM.1/4"

4304020*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.2"

4304021*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.1"1/2

4304022*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.1"1/4

4304023*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.1"

4304024*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.3/4"

4304025*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.1/2"

4304026*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.3/8"

4304027*RACCORD-UNION INOX 316 JT CONIQUE MÂLE/FEM.1/4"

4305001*RI 2033 11/4-1' REDUC FM HEX

4305002*RI 2033 1'-3/4 REDUC FM HEX

4305003*RI 2033 3/4-1/2 REDUC FM HEX

4305004*RI 2033 1/2-3/8 REDUC FM HEX

4305005*RI 2033 3/8-1/4 REDUC FM HEX

4305006*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 2" X 1"1/2

4305007*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 2" X 1"1/4

4305008*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1"1/2 X 1"1/4

4305009*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1"1/2 X 1"

4305010*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1"1/4 X 1"

4305011*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1" X 3/4"

4305012*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1" X 1/2"

4305013*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 3/4" X 1/2"

4305014*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 3/4" X 3/8"

4305015*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1/2" X 3/8"

4305016*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1/2" X 1/4"

4305017*RÉDUCTION INOX 316 FEMELLE/FEMELLE 1/4" X 1/8"

4305018*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 1"1/2 X 1"

4305019*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 1"1/4 X 1"

4305020*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 1" X 3/4"

4305021*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 3/4" X 1/2"

4305022*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 3/4" X 3/8"

4305023*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 1/2" X 3/8"

4305024*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 1/2" X 1/4"

4305025*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 3/8" X 1/4"

4305026*RÉDUCTION INOX 316 MÂLE/MÂLE 1/4"X 1/8"

4306001*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 3"

4306002*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 2"

4306003*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 1"1/2

4306004*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 1"1/4

4306005*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 1"

4306006*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 3/4"

4306007*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 1/2"

4306008*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 3/8"

4306009*VANNE INOX 316 PN.64 FEMELLE / FEMELLE 1/4"

4307001*FLEXIBLE SANITAIRE INOX F/F 3/8" X 30 CM

4307002*FLEXIBLE SANITAIRE INOX F/F 1/2" X 30 CM

4307003*LEVIER PLAT ROUGE INOX POUR 203/204/205  1/4" - 3/8"

4307004*LEVIER PLAT ROUGE INOX POUR 203/204/205  1/2" - 3/4"

4307005*LEVIER PLAT ROUGE INOX POUR 203/204/205  1"

4307006*LEVIER PLAT ROUGE INOX POUR 203/204/205  1"1/4 - 1"1/2

4307007*LEVIER PLAT ROUGE INOX POUR 203/204/205  2"

4307008*LEVIER PLAT ROUGE INOX POUR 203/204/205  2"1/2 - 4"

4307009*8418 FILTRE INOX 20B PTFE 1/2"

4307010*458 VANNE AC.INOX L 1/2"

4307011*RTS INOX 316 CADENAS.3/8" DECOMPRESSION

4307012*498 BOIS.SPH.INOX 316 1"

4307013*497 BOIS.SPH.INOX 316 3/4

4307014*496 BOIS.SPH.INOX 316 1/2

4307015*RTS INOX 316 F/F PLATINE ISO 3 PCS 3/4"

4307016*RTS INOX 316 F/F PLATINE ISO 3 PCS 1/2"

4307017*CLAP 381 40 BW 3PCS INOX

4307018*RTS INOX 316"B.W"CADENAS.3 PCS 3/8"

1001006*TRAVERSE DE PAROI DE RÉSERVOIR EN POLYPROPYLÈNE 1/2

1001007*TRAVERSE DE PAROI DE RÉSERVOIR EN POLYPROPYLÈNE 3/4

1001008*RACCORD PA BLANC COUDE M 1/2 TUBE 15MM

1001009*"TÉ ÉGAL 90° FEMELLE/FEMELLE/FEMELLE 1/2"

1001010*TÉ ÉGAL 90° FEMELLE/FEMELLE/FEMELLE 3/4"

1001011*TÉ ÉGAL 90° FEMELLE/FEMELLE/FEMELLE 1"

1002008*ADAPTATEUR PP MALE A VISSER - RACCORDS CANNELES 1/2

1002009*ADAPTATEUR PP MALE A VISSER - RACCORDS CANNELES 3/4

1002010*TÉ 90° PP - 16X16X16 RACCORDS CANNELES

1002011*TÉ 90° PP - 20X20X20 RACCORDS CANNELES

1002013*JONCTION PP - RACCORDS CANNELES 20/20

1003008*DÉTENDEUR LAITON NICKELÉ 1/2" F/F PN.10

1003009*DÉTENDEUR LAITON F/F PN.25 - 3/4"

1003011*COMPTEUR EAU CHAUDE  90°C M/M DN20 - 1"

1003012*COMPTEUR À JETS MULTIPLES 170 MM DN.15 - MÂLE 3/4"

1003013*COMPTEUR À JETS MULTIPLES 190 MM DN.20 - MÂLE 1"

1003014*COMPTEUR À JETS MULTIPLES 260 MM DN.25 - MÂLE 1"1/4

TG97/37-001*Femelle 2’’ S60x6 écrou tournant – cannelé droit 2’’ (50mm)

TG97/37-002*Femelle 2’’ S60x6 écrou tournant  – cannelé droit 1’’ (25mm)

TG97/37-003*Femelle 2’’ S60x6 écrou tournant  – cannelé droit ¾ ‘’ ( 19mm)

TG97/37-004*mâle S60x6 – mâle 2’’ BSP

TG97/37-005*Femelle S60x6 – femelle filetée ¾’’ BSP polypropylène

TG97/37-006*Femelle S60x6 – femelle filetée 1’’ BSP polypropylène

TG97/37-007*Femelle S60x6 – femelle filetée 2’’ BSP polyethylène

TG97/37-008*Femelle S60x6 – femelle filetée 2’’ BSP polypropylène

TG97/37-009*Femelle S60x6 – femelle filetée ¾’’ BSP polyéthylène

TG97/37-010*Femelle S60x6 – femelle filetée 1’’ BSP polyéthylène

TG97/37-011*Bouchon femelle S60x6 avec capsule rouge

TG97/37-012*Bouchon plein S60x6

TG97/37-013*Bec de vidange

TG97/37-014*Femelle S60x6 – Robinet raccord rapide Gardena

TG97/37-015*Femelle S60x6 – Robinet laiton avec sortie cannelée 19mm

TG97/37-016*Femelle S60x6 polypropylène – sortie mâle Gardena  laiton

TG97/37-017*Coupleur rapide male DRY SHUT avec filetage femelle 1'' BSP

TG97/37-018*Coupleur rapide femelle DRY SHUT avec filetage femelle 1'' BSP

TG97/37-019*Vanne à bille S60x6 avec écrou flottant de 56mm - sortie mâle S60x6

TG97/37-020*Vanne à bille S75x6 avec écrou flottant de 70mm - sortie mâle S60x6

TG97/37-021*Vanne à bille S80x6 avec écrou flottant de 75mm - sortie mâle S60x6

TG97/37-022*Femelle S100x8 3’’ – fileté mâle 2’’ NPS

TG97/37-023*RACC.SYM.POLYPRO.2" ANNELE 55

TG97/37-024*Vanne papillon S100x8 avec écrou fixe de 100mm - sortie mâle S100x8

TG97/37-025*Robinet de jardin mâle ¾’’ , sortie 90°

4402001*MANOMETRE DIVERS M40P-4

4402002*PROTECTION CAOUTCHOUC DN 40 POUR MANO AXIAL

4402003*MANOMETRE DIVERS

4402004*PROTECTION CAOUTCHOUC DN63 POUR MANO VERTICAL

4402005*PROTECTION CAOUTCHOUC DN 63 POUR MANO AXIAL

4402006*MANOMETRE DIVERS GLY 0,25

4402007*MANOMETRE DIVERS 212 AD

4402008*MANOMETRE DIVERS

4403001*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 6 bar

4403002*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 10 bar

4403003*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 12 bar

4403004*MANO.SEC B.INOX RG DN40 RV 1/8"G 0+12 b

4403005*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 40 bar

4403006*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 6 bar

4403007*THERMO-MANOMETRE VERTICAL DN80 1/2"G 0-4 BAR 0+120°C

4403011*MANOMETRE DIVERS

4403009*ETRIER EN ACIER POUR MANOMETRE DN63 6pans

4403010*COLLERETTE EN INOX POUR MANO. DIAM.63

4404001*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 25 bar

4404002*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 25 b

4404003*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 40 bar

4404004*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 40 b

4404005*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 60 bar

4404006*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 60 b

4404007*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 100bar

4404008*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 100 b

4404009*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 160bar

4404010*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 160 b

4404011*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 250bar

4404012*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 250 b

4404013*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 400bar

4404014*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 400 b

4404015*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 600bar

4404016*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 600 b

4404017*MANOMETRE DIVERS

4405001*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" -1+0 b

4405002*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" -1+0b

4405003*MANO GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" -1+1,5 b

4405004*MANO GLYCE.B.INOX VERT.DN63 1/4"G -1+1.5 bar

4405005*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 1 bar

4405006*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 1 bar

4405007*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 1.6 b

4405008*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 1.6 b

4405009*MANOMETRE SEC INOX VERTIC.DN63 1/4" 1.6 bar

4405010*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 2.5 b

4405011*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 2.5 b

4405012*MANOMETRE SEC INOX VERTIC.DN63 1/4" 2.5 bar

4405013*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 4 bar

4405014*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 4 b

4405015*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 6 bar

4405016*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 6 b

4405017*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 10 bar

4405018*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 10 b

4405019*MANO A GLYCERINE INOX AXIAL DN63 1/4" 16 bar

4405020*MANO A GLYCERINE INOX VERTIC.DN63 1/4" 16 b

4405021*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 25 bar

4405022*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 16 bar

4405023*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 6 bar

4405024*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 6 bar

4405025*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 16 bar

4406001*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 160 bar

4406002*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 160bar

4406003*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 250 bar

4406004*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 250 b

4406005*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G -1+0 bar

4406006*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 - 1 + 0 bar

4406007*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 1 bar

4406008*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 + 1 bar

4406009*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 1.6 bar

4406010*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 + 1,6 bar

4406011*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 2.5 bar

4406012*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 à 2.5 bar

4406013*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 4 bar

4406014*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 à 4 bar

4406015*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 6 bar

4406016*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 à 6 bar

4406017*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 10 b

4406018*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 à 10bar

4406019*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 12 bar

4406020*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 à 12bar

4406021*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 16 bar

4406022*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 à 16bar

4406023*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 25 bar

4406024*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 à 25bar

4406025*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN50 1/8"G 40 bar

4406026*MANO SEC ABS VERTICAL 1/8"G DN50 0 + 40 bar

4407001*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G -1+0 bar

4407002*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G -1+0 b

4407003*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 1 bar

4407004*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 1 bar

4407005*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 1.6 bar

4407006*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 1,6bar

4407007*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 2.5 bar

4407008*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 2.5bar

4407009*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 4 bar

4407010*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 4 bar

4407011*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 6 bar

4407012*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 6 bar

4407013*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 10 bar

4407014*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 10 bar

4407015*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 12 bar

4407016*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 12 bar

4407017*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 16 bar

4407018*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 16 bar

4407019*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 25 bar

4407020*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 25 bar

4407021*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 40 bar

4407022*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 40 bar

4407023*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 60 bar

4407024*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 60 bar

4407025*MANOMETRE SEC AXIAL ABS DN40 1/8"G 100 bar

4407026*MANOMETRE SEC VERTICAL ABS DN40 1/8"G 100 b

MAGRAY3/127*Clé tricoises universelle pour racc. sym de 20-65. Acier peint rouge

MAGRAY3/128*Clé tricoises universelle pour racc. sym de 20-120. Acier peint rouge

MAGRAY3/129*Clé pour poteaux d'incendie avec carré de manoeuvre de 32x32 + crochet. Acier + polyester

MAGRAY3/130*Clé tricoises Poky" 5 fonctions pour racc. sym. de 25-100 Bze Alu CuAl9

MAGRAY3/131*CLE TRICOISE RAC 20 65 BZE ALU CuAl9 selon plan A4-1878-A

MAGRAY3/132*Clé tricoises "Universelle" pour racc. sym de 20-120. Bze Alu CuAl9

MAGRAY3/133*Clé à fourche et canon pour bouches d'arrosageavec carré de 15x15 et griffes pour le serrage

MAGRAY3/134*RACCORD DIVERS

MAGRAY3/135*Ajutage simple de 40/14, entrée femelle 36x2.00 ISO. Aluminium

MAGRAY3/136*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN15

MAGRAY3/137*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN20

MAGRAY3/138*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN25

MAGRAY3/139*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN32

MAGRAY3/140*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN40

MAGRAY3/141*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN50

MAGRAY3/142*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN65

MAGRAY3/143*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN80

MAGRAY3/144*JOINT NITRILLE NOIR POUR RAC. SYM. DN100

MAGRAY3/145*JOINT NITRILLE BLANC NSF POUR RAC. SYM. DN40

MAGRAY3/146*JOINT NITRILLE BLANC NSF POUR RAC. SYM. DN50

MAGRAY3/147*JOINT NITRILLE BLANC NSF POUR RAC. SYM. DN65

MAGRAY3/148*JOINT NITRILLE BLANC NSF POUR RAC. SYM. DN80

MAGRAY3/149*JOINT NITRILLE BLANC NSF POUR RAC. SYM. DN100

MAGRAY3/150*GFR mâle DN 20, douille filetée femelle G 1" H Bronze PN 25

MAGRAY3/151*GFR femelle DN 20, douille filetée femelle G 1" H Bronze PN 25

MAGRAY3/152*Fûts de lances en alliages d'aluminium Souche DSP DN40 extra longue

MAGRAY3/153*RAC POUR TUYAU CV25 MALE 1"

MAGRAY3/154*Les robinets diffuseurs DMB Femelle ISO M24 x 200 20/7-7 bronze

MAGRAY3/155*Les robinets diffuseurs DMB Femelle ISO M24 x 200 20/7-7 ALU

MAGRAY3/156*Nos coudes d'alimentation ''Keyser'' Femelle DN100 DSP DN65, sans verrou 272 x 178 x 263

MAGRAY3/157*PIECE INCENDIE DIVERSES

47A00001*CLAPET A BOULE CORPS FONTE TARAUDE 2"

47A00002*ROBINET PERFECTION 2"

47A00003*ROBINET PERFECTION 3/4"

47A00004*AERATEUR SANS LIMITEUR DE DEBIT MALE 24/100

47A00005*VANNE " Y " LAITON ENTRÉE 1"1/4 X 2 SORTIES 1"

47A00006*VANNE " Y " LAITON ENTRÉE 1" X 2 SORTIES 3/4"

47A00007*VANNE " Y " LAITON ENTRÉE 3/4" X 2 SORTIES 1/2"

47A00008*VANNE " Y " LAITON ENTRÉE 1/2" X 2 SORTIES 3/8"

47A00009*KIT DE REMPLACEMENT DE PURGE VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE SERIE ADVANCE 1/2``

47A00010* ROBINET AUTOPERCEUR 3/4 RONDE ÉQUERRE POUR MACHINE À LAVER, EN LAITON

47A01001*APPLIQUE AVEC ECROU TOURNANT 1/2

47A01002*APPLIQUE M-F   D 52   SANS ECROU M 1/2 - F 3/4

47A01003*APPLIQUE M-F   D 52   SANS ECROU M 1/2 - F 1/2

47A01004*ROBINET DE CHASSE 1/4 DE TOUR 3/8 CHROME

47A01005*ROBINET DE CHASSE DROIT 1/4 DE TOUR 3/8 CHROME

47A01006*PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE+CLAPET 3/8"

47A01007*VANNE A SPHERE 3/4, EN LAITON CHROME, F/F AVEC FILTRE INOX 600µ INCORPORÉ

47A01008*SOUPAPE LAITON CLAPET PTFE 1"1/4 TARÉE/PLOMBÉE À ___BAR

47A01009*VANNE A SPHERE 3 VOIES EN L 1"

47A01010*VANNE A SPHERE 3 VOIES EN L 3/4"

47A01011*VANNE A SPHERE 3 VOIES EN L 1/2"

47A01012*VANNE A SPHERE 3 VOIES EN L 3/8"

47A02001*VANNE A SPHERE 3 VOIES EN L 1/4"

47A02002*VS 556 1"1/2 FF CADENASSABLE

47A02003*VS 556 1"1/4 FF CADENASSABLE

47A02004*VS 556 1" FF CADENASSABLE

47A02005*VS 556 3/4" FF CADENASSABLE

47A02006*VS 556 1/2" FF CADENASSABLE

47A02007*VANNE LAITON À PAPILLON LEVIER CRANTÉ FEM/FEM.2"

47A02008*VANNE LAITON À PAPILLON LEVIER CRANTÉ FEM/FEM.1"1/2

47A02009*VANNE LAITON À PAPILLON LEVIER CRANTÉ FEM/FEM.1"1/4

47A02010*VANNE LAITON À PAPILLON LEVIER CRANTÉ FEM/FEM.1"

47A02011*VANNE LAITON À PAPILLON LEVIER CRANTÉ FEM/FEM.3/4"

47A02012*VANNE LAITON À PAPILLON LEVIER CRANTÉ FEM/FEM.1/2"

47A03001*ROB.DE PUISAGE CADENASSABLE 3/4" NEZ 3/4"

47A03002*ROB.DE PUISAGE CADENASSABLE 1/2" NEZ 3/4"

47A03003*ROB.PUISAGE 3/8"X1/2" CACHE ENTREE A CLE

47A03004*ROB.DE PUISAGE 1" NEZ 1"1/4

47A03005*ROB.DE PUISAGE 3/4" NEZ 1"

47A03006*ROB.DE PUISAGE 3/4" NEZ 3/4"

47A03007*ROB.DE PUISAGE 1/2" NEZ 3/4"

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 1/4"

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 3/8"

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 1/2"

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 3/4"

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 1"

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 1"1/4

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 1"1/2

47A03008**TAMIS INOX 500 MICRONS POUR FILTRE 600 2"

47A03009*CREPINE INOX MALE NYLON 4"

47A03010*CREPINE INOX MALE NYLON 3"

47A04001*CREPINE INOX MALE NYLON 2"1/2

47A04002*CREPINE INOX MALE NYLON 2"

47A04003*CREPINE INOX MALE NYLON 1"1/2

47A04004*CREPINE INOX MALE NYLON 1"1/4"

47A04005*CREPINE INOX MALE NYLON 1"

47A04006*CREPINE INOX MALE NYLON 3/4"

47A04007*CREPINE INOX MALE NYLON 1/2"

47A04008*CREPINE INOX MALE NYLON 3/8"

47A04009*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 4"

47A04010*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 3"

47A04011*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 2"1/2

47A05001*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 2"

47A05002*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 1"1/2

47A05003*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 1"1/4

47A05004*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 1"

47A05005*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 3/4"

47A05006*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 1/2"

47A05007*CLAPET "YORK" TOUTES POSITIONS F/F 3/8"

47A05008*CLAPET TOUTES POSITIONS F/F 1/4"

47A05009*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 4"

47A05010*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 3"

47A05011*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 2"1/2

47A05012*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 2"

47A06001*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 1"1/2

47A06002*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 1"1/4

47A06003*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 1"

47A06004*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 3/4"

47A06005*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 1/2"

47A06006*CLAPET + CRÉPINE INOX YORK 3/8"

47A06007*CLAPET CREPINE LAITON 4"

47A06008*CLAPET CREPINE LAITON 3"

47A06009*CLAPET CREPINE LAITON 2"1/2

47A06010*CLAPET CREPINE LAITON 2"

47A06011*CLAPET CREPINE LAITON 1"1/2

47A06012*CLAPET CREPINE LAITON 1"1/4

47A07001*CLAPET CREPINE LAITON 1"

47A07002*CLAPET CREPINE LAITON 3/4"

47A07003*CLAPET CREPINE LAITON 1/2"

47A07004*FILTRE "Y" LAITON 2"1/2

47A07005*FILTRE "Y" LAITON 2"

47A07006*FILTRE "Y" LAITON 1"1/2

47A07007*FILTRE "Y" LAITON 1"1/4

47A07008*FILTRE "Y" LAITON 1"

47A07009*FILTRE "Y" LAITON 3/4"

47A07010*FILTRE " Y " LAITON 1/2"

47A07011*FILTRE "Y" LAITON 3/8"

47A07012*FILTRE "Y" LAITON 1/4"

47B00001*ROBINET DE RADIATEUR SIMPLE 1/2

47B00002*VANNE PAPILLON DN40 A OREILLE

47B00003* Crépine Acier Crépine Acier Passage 6 mm Ø 100

47B00004*CREPINE 1"

47B00005**LEVIER PLAT ROUGE GEOMET POUR 203/204/205  1/4" - 3/8"

47B00005**LEVIER PLAT ROUGE GEOMET POUR 203/204/205  1/2" - 3/4"

47B00005**LEVIER PLAT ROUGE GEOMET POUR 203/204/205  1"

47B00005**LEVIER PLAT ROUGE GEOMET POUR 203/204/205  1"1/4 - 1"1/2

47B00005**LEVIER PLAT ROUGE GEOMET POUR 203/204/205  2"

47B00005**LEVIER PLAT ROUGE GEOMET POUR 203/204/205  2"1/2 - 4"

47B00006**LEVIER ALU POUR VANNE LG.90 MM

47B00006**LEVIER ALU POUR VANNE LG.115 MM

47B00006**LEVIER ALU POUR VANNE LG.145 MM

47B00006**LEVIER ALU POUR VANNE LG.180 MM

47B00006**LEVIER ALU POUR VANNE LG.270 MM

47B00006**LEVIER ALU POUR VANNE LG.320 MM

47B00007*V.B.S A DECOMPRESSION 2"

47B00008*V.B.S A DECOMPRESSION 1"1/2

47B00009*V.B.S A DECOMPRESSION 1"1/4

47B00010*V.B.S A DECOMPRESSION 1"

47B00011*V.B.S A DECOMPRESSION 3/4"

47B00012*V.B.S A DECOMPRESSION 1/2 "

47B01001*V.B.S A DECOMPRESSION 3/8"

47B01002*V.B.S A DECOMPRESSION 1/4"

47B01003*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 4"

47B01004*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 3"

47B01005*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 2"1/2

47B01006*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 2"

47B01007*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 1"1/2

47B01008*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 1"1/4

47B01009*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 1"

47B01010*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 3/4"

47B01011*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 1/2"

47B01012*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 3/8"

47B02001*VANNE À  PASSAGE DIRECT LAITON PN.16 F/F 1/4"

47B02002*VS 544 1" MM A PURGE P.VRTE

47B02003*VS 544 3/4" MM A PURGE P.VRTE

47B02004*VS 549 3/4" MF A PURGE P.VRTE

47B02005*VS 549 1/2" MF A PURGE P.VRTE

47B02006*VANNE F/F À PURGE LAITON LEVIER PLAT ROUGE 2"

47B02007*VANNE F/F À PURGE  LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1"1/2

47B02008*VANNE F/F A PURGE LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1"1/4

47B02009*VANNE F/F À PURGE LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1"

47B02010*VANNE F/F À PURGE LAITON LEVIER PLAT ROUGE 3/4"

47B02011*VANNE F/F À PURGE LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1/2"

47B02012*MINI VANNE A SPHERE 1/2 EN LAITON BRUT, M/F, AVEC ÉCROU TOURNANT

47B03001*VANNE A SPHERE SERIE MINI M/F LEVIER NOIR 3/4”

47B03002*MINI VANNE M.F 1/2"

47B03003*MINI VANNE M.F 3/8"

47B03004*MINI VANNE M.F 1/4"

47B03005*MINI VANNE M.F 1/8"

47B03006*VANNE A SPHERE SERIE MINI F/F LEVIER NOIR 3/4”

47B03007*MINI VANNE F.F 1/2"

47B03008*MINI VANNE F.F 3/8"

47B03009*MINI VANNE F.F 1/4"

47B03010*MINI VANNE F.F 1/8"

47B03011*2"--- TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B03012*1"1/2 TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B04001*1"1/4 TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B04002*1"--- TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B04003*  3/4 TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B04004*  1/2 TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B04005*  3/8 TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B04006*  1/4 TOTAL FF V.SF. CON LEVA

47B04007*VANNE MALE/FEMELLE LAITON MANETTE PAPILLON 1"

47B04008*VANNE MALE/FEMELLE LAITON MANETTE PAPILLON 3/4"

47B04009*VANNE MALE/FEMELLE LAITON MANETTE PAPILLON 1/2"

47B04010*VANNE MALE/FEMELLE LAITON MANETTE PAPILLON 3/8"

47B04011*VANNE MALE/FEMELLE LAITON MANETTE PAPILLON 1/4"

47B04012*VANNE MALE/MALE LAITON POIGNÉE PAPILLON  ROUGE 1"

47B05001*VANNE MALE/MALE LAITON POIGNÉE PAPILLON ROUGE 3/4"

47B05002*VANNE MALE/MALE LAITON POIGNÉE PAPILLON ROUGE 1/2"

47B05003*VANNE M/M AVEC POIGNEE PAPILLON ROUGE 3/8"

47B05004*VANNE M/M AVEC POIGNEE PAPILLON ROUGE 1/4"

47B05005*VANNE F/F LAITON MANETTE PAPILLON 1"

47B05006*VANNE F/F LAITON MANETTE PAPILLON 3/4"

47B05007*VANNE F/F LAITON MANETTE PAPILLON 1/2"

47B05008*VANNE F/F LAITON MANETTE PAPILLON 3/8"

47B05009*VANNE F/F LAITON MANETTE PAPILLON 1/4"

47B05010*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 2"

47B05011*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1"1/2

47B05012*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1"1/4

47B06001*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1"

47B06002*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 3/4"

47B06003*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1/2"

47B06004*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 3/8"

47B06005*VANNE MALE/MALE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1/4"

47B06006*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 2"

47B06007*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1"1/2

47B06008*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1"1/4

47B06009*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1"

47B06010*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 3/4"

47B06011*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1/2"

47B06012*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 3/8"

47B07001*VANNE MALE/FEMELLE LAITON LEV.PLAT ROUGE 1/4"

47B07002*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 4"

47B07003*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 3"

47B07004*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 2"1/2

47B07005*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 2"

47B07006*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1"1/2

47B07007*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1"1/4

47B07008*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1"

47B07009*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 3/4"

47B07010*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1/2"

47B07011*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 3/8"

47B07012*VANNE F/F LAITON LEVIER PLAT ROUGE 1/4"

4501001*JOINT NOIR EPDM 1/4' 7X11

4501002*JOINT NOIR EPDM 3/8' 9X14.5

4501003*JOINT NOIR EPDM 1/2' 11X18

4501004*JOINT NOIR EPDM 5/8' 14X20

4501005*JOINT NOIR EPDM 3/4' 16X24

4501006*JOINT NOIR EPDM 7/8' 20X27

4501007*JOINT NOIR EPDM 1' 22X30

4501008*JOINT NOIR EPDM 1'1/4 30X38

4501009*JOINT NOIR EPDM 1'1/2 34X44.5

4501010*JOINT NOIR EPDM 2'' 45X56

4501011*JOINT 1/4"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 8/12

4501012*JOINT 3/8"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 12/16

4501013*JOINT 1/2"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 15/20

4501014*JOINT 5/8"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 17/22

4501015*JOINT 3/4"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 20/26

4501016*JOINT 7/8"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 24/30

4501017*JOINT 1"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 26/33

4501018*JOINT 1"1/4JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 33/41

4501019*JOINT 1"1/2JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 40/48

4501020*JOINT 2"JTS ALIMENTAIRE FNA VERT 50/59

4501021*JOINT 1/4" rouge JTS FIBRE Vulcanisée 8/13

4501022*JOINT 3/8" rouge JTS FIBRE Vulcanisée 12/17

4501023*JOINT 1/2" rouge JTS FIBRE Vulcanisée 15/21

4501024*JOINT 5/8" rouge JTS  FIBRE Vulcanisée 17X23

4501025*JOINT 3/4" rouge JTS  FIBRE Vulcanisée 20/27

4501026*JOINT 7/8" rouge JTS FIBRE Vulcanisée 24X31

4501027*JOINT 1" rouge JTS FIBRE Vulcanisée 26/34

4501028*JOINT 1"1/4 rouge JTS FIBRE Vulcanisée 33/42

4501029*JOINT 1"1/2 rouge JTS FIBRE Vulcanisée 40/49

4501030*JOINT 2" rouge JTS FIBRE Vulcanisée 50/60

BACGRIS001*ROBINET 3/4 BLANC

BACGRIS002* RÉDUCTION SIMPLE MALE/FEMELLE

BACGRIS003*RACCORD DOUBLE 4

BACGRIS004*RACCORD BONDE PVC JAUNE

BACGRIS005*RÉDUCTION HEXAGONALE M/F RÉDUIT 2"X 1"1/4

BACGRIS006*COUDE 90°POLYPRO À VISSER M/F 1''

BACGRIS007*TRAVERSE DE PAROIE PVC 1/2

BACGRIS008*MANCHON PVC 50 1"1/2

BACGRIS009*RACCORD TAR MIG 20/50

BACGRIS010*ROBINET MACHINE A LAVER + LAVE VAISSELLE 1/2 - 3/4

46A01001*CLE POUR CACHE ENTREE

46A01002*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 8

46A01003*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 10

46A01004*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 12

46A01005*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 15

46A01006*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 20

46A01007*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 26

46A01008*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 33

46A01009*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 40

46A01010*JONCTION CANNELE LAITON PTR DIAM 50

46A01011*TE CANNELEE LAITON  PTR D.8

46A01012*TE  CANNELEE LAITON PTR D.10

46A01013*TE CANNELEE LAITON  PTR D.12

46A02001*TE  CANNELEE LAITON PTR D.15

46A02002*TE CANNELEE LAITON  PTR D.20

46A02003*TE  CANNELEE LAITON PTR D.26

46A02004*TE CANNELEE LAITON  PTR D.40

46A02005*TE  CANNELEE LAITON PTR D.50

46A02006*JONCTION CANNELEE LAITON EN Y D.15MM

46A02007*COUDE F.+APPLIQUE LAITON POUR RACCORD AUTO. CUIVR 1/2"X 16MM

46A02008*JONCTION LAITON DROITE FEMELLE 1/2" X 12 MM

46A02009*JONCTION LAITON DROITE FEMELLE 1/2" X 14 MM

46A02010*JONCTION LAITON DROITE MALE 1/2" X 12 MM

46A02011*JONCTION LAITON DROITE MALE 1/2" X 14MM

46A02012*COUDE F. LAITON POUR RACCORD AUTOMATIQUE CUIVRE 1/2"X 12MM

46A02013*COUDE F. LAITON POUR RACCORD AUTOMATIQUE CUIVRE 1/2"X 14MM

46A02014*COUDE F. LAITON POUR RACCORD AUTOMATIQUE CUIVRE 1/2"X 16MM

46A02015*TÉ FEMELLE LAITON POUR RACCORD AUTOMATIQUE CUIVRE 1/2"X 12MM

46A02016*TÉ FEMELLE LAITON POUR RACCORD AUTOMATIQUE CUIVRE 1/2"X 14MM

46A02017*TÉ FEMELLE LAITON POUR RACCORD AUTOMATIQUE CUIVRE 1/2"X 16MM

46A02018*OLLIER DE SERRAGE A GRIFFES "SKA 34" POUR TUYAU US

46A02019*RACCORD EXPRESS FONTE À GRIFFE ``KAG``FILETE 1/2"

46A03001*RACCORD EXPRESS FONTE À GRIFFE ``KAG``FILETE 3/4"

46A03002*RACCORD EXPRESS FONTE À GRIFFE ``SKB`` À QUEUE CANNELEE D19

46A03003*RACCORD EXPRESS FONTE À GRIFFE ``SKB`` À QUEUE CANNELEE D25

46A03004*RACCORD EXPRESS TOURNANT DROIT D19

46A03005*JONCTION G 3/8 12

46A03006*JONCTION G 3/8 16

46A03007*JONCTION G 1/2 19

46A03008*JONCTION G 3/4 19

46A03009*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 2" X DOUILLE D.50

46A03010*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1"1/2 X DOUILLE D.40

46A03011*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1"1/4 X DOUILLE D.37

46A03012*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1"1/4 X DOUILLE D.35

46A03013*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1"1/4 X DOUILLE D.32

46A03014*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1" X DOUILLE D.30

46A03015*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1" X DOUILLE D.25

46A03016*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 3/4" X DOUILLE D.22

46A03017*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 3/4" X DOUILLE D.20

46A03018*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1/2" X DOUILLE D.18

46A03019*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1/2" X DOUILLE D.15

46A03020*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1/2" X DOUILLE D.13

46A03021*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1/2" X DOUILLE D.10

46A03022*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 3/8" X DOUILLE D.13

46A03023*EMBOUT MALE CANNELE FEM.ECROU TOURNANT 1/4" X DOUILLE D.10

46A03024*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 4" X DOUILLE D. 100

46A03025*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3" X DOUILLE D. 80

46A04001*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3" X DOUILLE D. 76

46A04002*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 2"1/2 X DOUILLE D. 70

46A04003*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 2"1/2 X DOUILLE D. 63

46A04004*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 2" X DOUILLE D. 51

46A04005*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 2" X DOUILLE D. 50

46A04006*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/2 X DOUILLE D. 50

46A04007*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/2 X DOUILLE D. 45

46A04008*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/2 X DOUILLE D. 42

46A04009*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/2 X DOUILLE D. 40

46A04010*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/2 X DOUILLE D. 38

46A04011*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/4 X DOUILLE D. 40

46A04012*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/4 X DOUILLE D. 37

46A04013*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/4 X DOUILLE D. 35

46A04014*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/4 X DOUILLE D. 32

46A04015*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1"1/4 X DOUILLE D. 30

46A04016*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1" X DOUILLE D. 30

46A04017*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1" X DOUILLE D. 27

46A04018*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1" X DOUILLE D. 25

46A04019*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1" X DOUILLE D. 20

46A04020*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3/4" X DOUILLE D. 25

46A04021*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3/4" X DOUILLE D. 22

46A04022*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3/4" X DOUILLE D. 20

46A05001*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/2" X DOUILLE D. 20

46A05002*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/2" X DOUILLE D. 18

46A05003*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/2" X DOUILLE D. 16

46A05004*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/2" X DOUILLE D. 15

46A05005*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/2" X DOUILLE D. 13

46A05006*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/2" X DOUILLE D. 10

46A05007*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3/8" X DOUILLE D. 15

46A05008*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3/8" X DOUILLE D. 13

46A05009*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 3/8" X DOUILLE D. 10

46A05010*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/4" X DOUILLE D. 13

46A05011*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/4" X DOUILLE D. 10

46A05012*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/4" X DOUILLE D. 8

46A05013*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/4" X DOUILLE D. 6

46A05014*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/8" X DOUILLE D. 10

46A05015*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/8" X DOUILLE D. 8

46A05016*EMBOUT MALE CANNELE MALE LAITON 1/8" X DOUILLE D. 6

46A05017*COLLIER A GRIFFES ACIER GALVA.N° 20

46A05018*COLLIER A GRIFFES ACIER GALVA.N° 23

46A05019*COLLIER A GRIFFES ACIER GALVA.N° 26

46A05020*COLLIER A GRIFFES ACIER GALVA.N° 29

46A05021*COLLIER A GRIFFES ACIER GALVA.N° 32

46A05022*COLLIER A GRIFFES ACIER GALVA.N° 36

46A05023*COLLIER A GRIFFES ACIER GALVA.N° 38

46A06001*RAC.EXPRESS CANNELE 8 MM 070JP MONTE

46A06002*RAC.EXPRESS CANNELE 9 MM 070JP MONTE

46A06003*RAC.EXPRESS CANNELE 11 MM 070JP MONTE

46A06004*RAC.EXPRESS CANNELE 13 MM 070JP MONTE

46A06005*RAC.EXPRESS CANNELE 16 MM 070JP MONTE

46A06006*RAC.EXPRESS CANNELE 19 MM 070JP MONTE

46A06007*RAC.EXPRESS CANNELE 22 MM 070JP MONTE

46A06008*RAC.EXPRESS CANNELE 25 MM 070JP MONTE

46A06009*RAC-EXPRESS CANNELE 30 MM 070JP MONTE

46A06010*BOUCHON EXPRESS JOINT MONTE

46A06011*RACCORD EXPRESS INOX D19

46A06012*JOINT ROUGE GROS TROU

46A06013*JOINT NOIR GROS TROU

46A06014*JOINT NOIR PETIT TROU

46A07001*RAC.EXPRESS MALE 1/4" 070JP MONTE

46A07002*RAC.EXPRESS MALE 3/8" 070JP MONTE

46A07003*RAC.EXPRESS MALE 1/2" 070JP MONTE

46A07004*RAC.EXPRESS MALE 3/4" 070JP MONTE

46A07005*RAC.EXPRESS MALE 1" 070JP MONTE

46A07006*RAC.EXPRESS MALE 1"1/4  070JP MONTE

46A07007*RAC.EXPRESS FEMELLE 1/4" 070JP MONTE

46A07008*RAC.EXPRESS FEMELLE 3/8" 070JP MONTE

46A07009*RAC.EXPRESS FEMELLE 1/2" 070JP MONTE

46A07010*RAC.EXPRESS FEMELLE 3/4" 070JP MONTE

46A07011*RAC.EXPRESS FEMELLE 1" 070JP MONTE

46A07012*RAC.EXPRESS FEMELLE 1"1/4 070JP MONTE

46A07013*FILTRE INOX POUR RACCORD EXPRESS

49A01001*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 20 X 20

49A01002*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 21 X 21

49A01003*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 25 X 25

49A01004*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 25 X 25

49A01005*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 32 X 32

49A01006*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 34 X 34

49A01007*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 40 X 40

49A01008*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 50 X 50

49A01009*JONCTION LAITON À COMPRESSION PEHD 63 X 63

49A01010*TÉ LAITON À COMPRESSION PEHD 25 X 25 X 25

49A01011*TÉ LAITON À COMPRESSION PEHD 27 X 27 X 27

49A01012*TÉ LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1/2'' PEHD 20

49A01013*TÉ LAITON À COMPRESSION FEMELLE 3/4'' PEHD 25

49A01014*TÉ LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1'' PEHD 32

49A01015*TÉ LAITON À COMPRESSION MALE 1/2'' PEHD 20

49A01016*TE TUYAU POLYE SORTIE MALE 3/4 D25

49A01017*TE TUYAU POLYE SORTIE MALE 1" D32

49A01018*TE TUYAU POLYE SORTIE MALE 1" 1/4 D40

49A01019*TE TUYAU POLYE SORTIE MALE 1" 1/2 D50

49A01020*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 3/4" PEHD 25

49A01021*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1/2" PEHD 20

49A01022*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 3/4" PEHD 20

49A01023*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1/2" PEHD 21

49A01024*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1/2" PEHD 25

49A01025*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 3/4" PEHD 25

49A01026*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1" PEHD 25

49A01027*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 3/4" PEHD 32

49A01028*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1" PEHD 32

49A01029*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1" PEHD 34

49A01030*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1"1/4 PEHD 40

49A01031*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1"1/2 PEHD 40

49A01032*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 1"1/2 PEHD 50

49A01033*RACC.LAITON À COMPRESSION MÂLE 2" PEHD 63

49A01034*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1/2" PEHD 20

49A01035*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1/2" PEHD 21

49A01036*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 3/4" PEHD 27

49A01037*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 3/4" PEHD 32

49A01038*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1" PEHD 32

49A01039*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1" PEHD 34

49A01040*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1" PEHD 40

49A01041*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1"1/4 PEHD 40

49A01042*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1"1/2 PEHD 40

49A01043*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1"1/2 PEHD 50

49A01044*RACC.LAITON À COMPRESSION FEMELLE 2" PEHD 63

49A01045*COUDE LAITON À COMPRESSION PEHD 20 X 20

49A01046*COUDE LAITON À COMPRESSION PEHD 25 X 25

49A01047*COUDE LAITON À COMPRESSION PEHD 32 X 32

49A01048*COUDE LAITON À COMPRESSION PEHD 40 X 40

49A01049*COUDE LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1/2'' PEHD 20

49A01050*COUDE LAITON À COMPRESSION FEMELLE 3/4'' PEHD 25

49A01051*COUDE LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1'' PEHD 32

49A01052*COUDE LAITON À COMPRESSION FEMELLE 1''1/4 PEHD 40

49A01053*APPLIQUE MURALE LAITON À COMPRESSION FEMELLE 3/4" PEHD 25

48B01001*NOURRICE MONOBLOC MF F3/4 M1/2 3 SORTIES

48B01002*NOURRICE MONOBLOC MF F3/4 M1/2 4 SORTIES

48B01003*NOURRICE MONOBLOC MF F3/4 M1/2 5 SORTIES

48B01004*NOURRICE MONOBLOC MF F3/4 M1/2 6 SORTIES

48B01005*NOURRICE MONOBLOC MF F3/4 M1/2 7 SORTIES

48B01006*NOURRICE MONOBLOC MF F3/4 M1/2 8 SORTIES

48B01007*COUDE PTR 12

48B01008*COUDE PTR 15

48B01009*COUDE PTR 20

48B01010*COUDE PTR 26

48B01011*RACCORD UNION LAITON M / F. 3/8" JOINT CONIQUE

48B01012*RACCORD UNION LAITON M / F. 1/2" JOINT CONIQUE

48B01013*RACCORD UNION LAITON M / F. 3/4" JOINT CONIQUE

48B01014*RACCORD BICONE MALE LAITON          3/4 - 20

48B01015*RACCORD BICONE MALE LAITON          3/4 - 18

48B01016*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/2 - 16

48B01017*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/2 - 14

48B01018*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/2 - 12

48B01019*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/2 - 10

48B01020*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/2 - 8

48B01021*RACCORD BICONE MALE LAITON          3/8 - 14

48B01022*RACCORD BICONE MALE LAITON          3/8 - 12

48B01023*RACCORD BICONE MALE LAITON          3/8 - 10

48B01024*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/4 - 10

48B01025*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/4 - 8

48B01026*RACCORD BICONE MALE LAITON          1/4 - 6

48B01027*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 1" - 22

48B01028*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 3/4 - 20

48B01029*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 3/4 - 18

48B01030*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 1/2 - 16

48B01031*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 1/2 - 14

48B01032*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 1/2 - 12

48B01033*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 1/2 - 10

48B01034*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 1/2 - 8

48B01035*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 3/8 - 14

48B01036*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 3/8 - 12

48B01037*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 3/8 - 10

48B01038*JONCTION BICONE EGALE LAITON      1/2 - 12

48B01039*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      12 - 8

48B01040*RACCORD UNION LAITON M / F. 1" JOINT CONIQUE

48B02001*ECROU 6 PANS CB          1" 22

48B02002*RACCORD COMPTEUR FILETE          1" - 1"

48B02003*RACCORD COMPTEUR FILETE FF     3/4-3/4

48B02004*RACCORD COMPTEUR FILETE          3/4 - 3/4

48B02005*RACCORD COMPTEUR FILETE FF     1"-1"

48B02006*RACCORD COMPTEUR FILETE          3/4 - 1"

48B02007*RACCORD COMPTEUR FILETE          1" - 3/4

48B02008*RACCORD COMPTEUR FILETE          3/4 - 1/2

48B02009*RACCORD COMPTEUR FILETE          1/2 - 3/8

48B02010*RACCORD UNION LAITON M / M. 1/2" JOINT CONIQUE

48B02011*RACCORD FEMELLE A ECROU TOURNANT 1/2 12

48B02012*RACCORD MALE FIXE 1/2 12

48B02013*RACCORD MALE FIXE 1/2 16

48B02014*RACCORD FEMELLE A ECROU TOURNANT 1/2 16

48B02015*RACCORD MALE FIXE 1/2 20

48B02016*BOUCHON MALE "292"          2"

48B02017*BOUCHON MALE "292"          1" 1/2

48B02018*BOUCHON MALE "292"          1" 1/4

48B02019*BOUCHON MALE "292"          1"

48B02020*BOUCHON MALE "292"          3/4

48B02021*BOUCHON MALE "292"          1/2

48B02022*BOUCHON MALE "292"          3/8

48B02023*BOUCHON MALE "292"          1/4

48B02024*BOUCHON MALE "292"          1/8

48B02025*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"           2"

48B02026*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"          1" 1/2

48B02027*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"          1" 1/4

48B02028*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"          1"

48B02029*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"          3/4

48B02030*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"          1/2

48B02031*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"          3/8

48B02032*BOUCHON FEMELLE 6 PANS "300"          1/4

48B02033*RACCORD UNION M.M            3/8

48B02034*RACCORD UNION M.M            1/2

48B02035*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 3/4 - F 1"

48B02036*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 1/8 - F 1/4

48B02037*RACCORD MALE 3 PIECES "341 GCU" 1" - 25

48B02038*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      20 - 18

48B02039*COUDE MALE          3/4

48B02040*RACCORD UNION LAITON M / F. 1" JOINT CONIQUE

48B02041*RACCORD UNION LAITON M / F. 3/4" JOINT CONIQUE

48B02042*RACCORD UNION LAITON M / F. 1/2" JOINT CONIQUE

48B02043*PURGEUR RADIATEUR 1/8

48B02044*RACCORD COMPTEUR FILETE          1" - 3/4

48B02045*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 1/2 - F 3/4

48B02046*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 3/4 - F 1"

48B02047*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 1" - F 1"1/4

48B03001*ALLONGE BROCHEE 6PANS INT 3/4 50

48B03002*MANCHON D.F REDUIT "240"          1" 1/2 - 3/4

48B03003*COUDE MALE          1/4

48B03004*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1" 1/2 - F 1"

48B03005*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 1"1/2 - F 2"

48B03006*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 1/8 - F 1/4

48B03007*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 1/4 - F 3/8

48B03008*MAM F.M MALE REDUIT "246" M 3/8 - F 1/2

48B03009*MAMELON REDUIT LAITON M-M 2" X 1"1/2

48B03010*MAMELON REDUIT LAITON M-M 2" X 1"

48B03011*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" 1/2 - 1"1/4

48B03012*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" 1/2 - 1"

48B03013*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" 1/4 - 1"

48B03014*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" 1/2 - 3/4

48B03015*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" 1/4 - 3/4

48B03016*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" - 3/4

48B03017*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" - 1/2

48B03018*MAMELON D.M REDUIT "245" 1" - 3/8

48B03019*MAMELON D.M REDUIT "245" 3/4 - 1/2 Al: 19

48B03020*MAMELON D.M REDUIT "245" 3/4 - 3/8

48B03021*MAMELON D.M REDUIT "245" 1/2 - 3/8 Al: 15

48B03022*MAMELON D.M REDUIT "245" 1/2 - 1/4

48B03023*MAMELON D.M REDUIT "245" 1/2 - 1/8

48B03024*MAMELON D.M REDUIT "245" 3/8 - 1/4

48B03025*MAMELON D.M REDUIT "245" 1/4 - 1/8

48B03026*MAMELON D.M REDUIT "245" 3/8 - 1/8

48B03027*MAMELON M.F EGAL "246"          2"

48B03028*REDUCTION 6 PANS "241"          M 2" 1/2 - F 2"

48B03029*REDUCTION 6 PANS "241"          M 2" - F 1" 1/2

48B03030*MAMELON M.F EGAL "246"          1" 1/2

48B03031*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1" 1/2 - F 1" 1/4

48B03032*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1" 1/2 - F 3/4

48B03033*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1" 1/4 - F 1"

48B03034*MAMELON M.F EGAL "246"          1"

48B03035*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1" - F 3/4

48B03036*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1" - F 1/2

48B03037*REDUCTION 6 PANS "241"          M 3/4 - F 1/2

48B03038*REDUCTION 6 PANS "241"          M 3/4 - F 3/8

48B03039*REDUCTION 6 PANS "241"          M 3/4 - F 1/4

48B03040*REDUCTION 6 PANS "241"          M 3/8 - F 1/4

48B03041*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1/2 - F 3/8

48B03042*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1/2 - F 1/4

48B03043*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1/2 - F 1/8

48B03044*REDUCTION 6 PANS "241"          M 1/4 - F 1/8

48B03045*REDUCTION 6 PANS "241"          M 3/8 - F 1/8

48B03046*REDUCTION F-F LAITON 3/8" X 1/4"

48B03047*ECROU ORDINAIRE          1/2 - 14

48B03048*ECROU ORDINAIRE          3/4 - 16

48B03049*RALLONGE LAITON M.F 1/2" X 40 MM

48B03050*RALLONGE LAITON M.F 1/2" X 20 MM

48B03051*ALLONGE BROCHEE 6PANS INT 1/2 75

48B03052*RALLONGE LAITON M.F 1/2" X 30 MM

48B03053*RALLONGE LAITON M.F 1/2" X 10 MM

48B03054*RALLONGE LAITON M.F 3/4" X 30 MM

48B03055*RALLONGE LAITON M.F 3/4" X 15 MM

48B03056*RALLONGE LAITON M.F 3/4" X 10 MM

48B03057*RALLONGE LAITON M.F 3/4" X 20 MM

48B03058*RALLONGE LAITON M.F 3/4" LG.29 MM

48B03059*RALLONGE LAITON M.F 3/4" X 25 MM

48B03060*RALLONGE LAITON M.F 3/4" X 50 MM

48B04001*CROIX FEMELLE 3/8

48B04002*CROIX FEMELLE 1/2

48B04003*CROIX FEMELLE 3/4

48B04004*CROIX FEMELLE 1"

48B04005*COUDE MALE          2"

48B04006*COUDE MALE          1"

48B04007*COUDE MALE ET FEMELLE EGAL          1"

48B04008*COUDE MALE ET FEMELLE EGAL          3/4

48B04009*COUDE MALE ET FEMELLE EGAL          1/2

48B04010*COUDE MALE ET FEMELLE EGAL          3/8

48B04011*COUDE MALE ET FEMELLE EGAL          1/4

48B04012*COUDE FEMELLE          2"

48B04013*COUDE FEMELLE          1"

48B04014*COUDE FEMELLE          3/4

48B04015*COUDE FEMELLE          1/2

48B04016*COUDE FEMELLE          3/8

48B04017*COUDE FEMELLE          1/4

48B04018*TE FEMELLE          1"

48B04019*TE FEMELLE          3/4

48B04020*TE FEMELLE          1/2

48B04021*TE FEMELLE          3/8

48B04022*TE FEMELLE          1/4

48B04023*CONTRE ECROU A PLATEAU          2"

48B04024*CONTRE ECROU A PLATEAU          1" 1/2

48B04025*CONTRE ECROU A PLATEAU          1"1/4

48B04026*CONTRE ECROU A PLATEAU          1"

48B04027*CONTRE ECROU A PLATEAU          3/4

48B04028*CONTRE ECROU A PLATEAU          1/2

48B04029*CONTRE ECROU A PLATEAU          3/8

48B04030*ECROU 6 PANS CB          1" 14

48B04031*ECROU 6 PANS CB          1" 18

48B04032*BOBINE 100 mm FILETE          1" 1/2

48B04033*BOBINE 100 mm FILETE          1" 1/4

48B04034*BOBINE 100 mm FILETE          1"

48B04035*BOBINE 100 mm FILETE          3/4

48B04036*BOBINE 100 mm FILETE          1/2

48B04037*BOBINE 100 mm FILETE          3/8

48B04038*BOBINE 100 mm FILETE          1/4

48B04039*COUDE BICONE LAITON          1" 22

48B04040*TE BICONE LAITON          1/4 - 6

48B04041*TE BICONE LAITON          1/2 - 16

48B04042*TE BICONE LAITON          1/4 - 8

48B04043*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      12 - 10

48B04044*TE BICONE LAITON          1" 22

48B04045*TE BICONE LAITON          1/2 - 14

48B04046*TE BICONE LAITON          1/2 - 12

48B04047*TE BICONE LAITON          3/8 - 12

48B05001*TE BICONE LAITON          3/8 - 10

48B05002*TE BICONE LAITON          3/4 - 18

48B05003*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 2"

48B05004*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 1" 1/2

48B05005*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 1" 1/4

48B05006*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 1"

48B05007*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 3/4

48B05008*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 1/2

48B05009*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 3/8

48B05010*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 1/4

48B05011*MANCHON D.F EGAL SS EP "272" 1/8

48B05012*MAMELON D.M EGAL "280"          2"

48B05013*MAMELON D.M EGAL CONIQUE          1" 1/2

48B05014*MAMELON D.M EGAL CONIQUE          1" 1/4

48B05015*MAMELON D.M EGAL CONIQUE          1"

48B05016*MAMELON D.M EGAL CONIQUE          3/4

48B05017*MAMELON D.M EGAL CONIQUE          1/2

48B05018*MAMELON D.M EGAL CONIQUE          3/8

48B05019*MAMELON D.M EGAL CONIQUE          1/4

48B05020*MAMELON D.M EGAL "280"          1/8

48B05021*TE BICONE LAITON          1/2 - 12

48B05022*TE BICONE LAITON          3/4 - 16

48B05023*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      10 - 8

48B05024*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      14 - 8

48B05025*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      12 - 8

48B05026*JONCTION BICONE EGALE TEFLON      1/2 - 14

48B05027*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      14 - 12 (1/2)

48B05028*JONCTION BICONE INEGALE LAITON      12 - 10

48B05029*RACCORD BICONE FEMELLE LAITON 1/2 - 16

48B05030*JONCTION BICONE EGALE LAITON      1" 22

48B05031*JONCTION BICONE EGALE LAITON      3/4 - 16

48B05032*JONCTION BICONE EGALE LAITON      3/8 - 10

48B05033*JONCTION BICONE EGALE LAITON      1/2 - 14

48B05034*COUDE BICONE LAITON          3/8 - 10

48B05035*COUDE BICONE LAITON          1/2 - 14

48B05036*JONCTION BICONE EGALE TEFLON      1/2 - 12

48B05037*JONCTION BICONE EGALE TEFLON      3/8 - 12

48B05038*JONCTION BICONE EGALE TEFLON      1/8 - 6

48B05039*JONCTION BICONE EGALE TEFLON      1/4 - 6

48B05040*COUDE BICONE LAITON          5/8 - 16

48B05041*COUDE BICONE LAITON          1/2 - 16

48B05042*COUDE BICONE LAITON          3/4 - 16

48B05043*COUDE BICONE LAITON          3/4 - 18

48B06001*COUDE BICONE LAITON          1/2 - 12

48B06002*COUDE BICONE LAITON          1/4 - 6

48B06003*COUDE BICONE LAITON          1/8 - 6

48B06004*COUDE BICONE LAITON          1/4 - 8

48B06005*COUDE BICONE LAITON          3/8 - 12

48B06006*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 50 VIS 10 - L25

48B06007*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 45 VIS 8  - L20

48B06008*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 32 VIS 8  - L20

48B06009*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 30 VIS 8  - L20

48B06010*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 28 VIS 8  - L20

48B06011*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 25 VIS 6  - L15

48B06012*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 22 VIS 10 - L25

48B06013*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 22 VIS 6 - L15

48B06014*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 20 VIS 6 - L15

48B06015*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 20 VIS 8  - L20

48B06016*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 18 VIS 8  - L20

48B06017*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 15 VIS 8  - L20

48B06018*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 14 VIS 6  - L15

48B06019*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 12 VIS 5  - L12

48B06020*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE 10 VIS 5  - L12

48B06021*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE   8 VIS 5  - L12

48B06022*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE   6 VIS 4  - L9

48B06023*PATTE DE FIXATION CAOUTCHOUTEE TUBE   5 VIS 4  - L9

 

--FV = jusqu'à épuisement du stock

359 avenue Fleming - .Z.I.

62400 Béthune

Tél. : 03.21.56.89.44

Fax : 03.21.56.89.45

contact@artoisflexibles.fr

Copyright 2017 Artois flexibles

Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi 8h/12h - 13h/18h

Le samedi 9h-12h